System Maintenance Announcement

Để đảm bảo mức bảo mật và hiệu suất cao nhất cho các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đang áp dụng cập nhật phần cứng và phần mềm trên các máy chủ. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 24 giờ để hoàn thành. Vui lòng quay lại sau. Để cập nhật tin tức vui lòng ghé thăm https://pinkblockchain.com/. Trân trọng cảm ơn!

To ensure the highest security and performance levels for our services, we're applying a hardware and software update on servers. The updates will take up to 24 hours to complete. Please come back later. For cryto news, please visit https://pinkblockchain.com/. Thanks!