Các nhà phát triển bắt đầu chuyển sang huy động vốn bằng Hard Fork chứ không phải bằng ICO? - Công ty TNHH Pink Blockchain Việt Nam
Trang Chủ Bản tin bitcoin Các nhà phát triển bắt đầu chuyển sang huy động vốn bằng Hard Fork chứ không phải bằng ICO?