Category: Blockchain

Ngân hàng Thái Lan, IBM hoàn thành dự án thí điểm Blockchain nhằm tăng cường Quy trình Quản lý Hợp đồng

Ngân hàng Ayudha Thái Lan đã hoàn thành một dự án thí điểm Blockchain, “khai thác” một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ: IBM. Thử nghiệm này nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình quản lý hợp đồng với sự trợ giúp của công nghệ sổ cái phân phối (DLT)….

Xem thêm

Tại sao VPN lại quan trọng?

VPN đã trở nên quan trọng trong việc cung cấp truyền dẫn và mã hóa dữ liệu, và một số nhà đầu tư đang cố gắng thay đổi ngành công nghiệp bằng mạng lưới VPN dựa trên công nghệ Blockchain cho phép mọi người mua bán băng thông. Công nghệ blockchain là gì? Ứng dụng…

Xem thêm