Lightning Network hiện sẽ có thể hỗ trợ giao dịch giữa các Blockchain khác nhau - Công ty TNHH Pink Blockchain Việt Nam
Trang Chủ Bản tin bitcoin Lightning Network hiện sẽ có thể hỗ trợ giao dịch giữa các Blockchain khác nhau