DMCA.com Protection Status Nguồn PSU 1800W Pink Miner - Pink Miner Việt Nam
Trang chủ Nguồn PSU 1800W Pink Miner

Nguồn PSU 1800W Pink Miner

Shipping: now

Trọng lượng: 3kg

Nếu bạn quan tâm đến khai thác coin nghiêm túc và lựa chọn sảm phẩm nguồn cho máy đào coin chất lượng, Pink Miner sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ  thông tin nguồn PSU 1800W Pink Miner giúp bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

Với mỗi nguồn PSU 1800W Pink Miner, thợ mỏ dùng một nguồn cho  một máy đào coin Antminer S9 hoặc một máy Antminer L3 + hoặc Antminer D3.

Để Lại Bình Luận